Data Sekolah


Jumlah Sekolah Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak ( TK )
                 
      Sekolah Guru Murid
    Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 SDL 1 5 4 6 46 58
2 SDU - 1 - 7 - 49
3 SDT - 4 - 41 - 58
4 Tanjung Agung 1 12 2 36 20 378
5 Rambang 1 10 9 21 74 416
6 Lubai - 15 - 36 - 416
7 Lawang Kidul 1 17 4 76 56 1 077
8 Muara Enim 1 15 7 78 98 877
9 Ujan Mas 1 6 3 19 37 305
10 Gunung Megang - 11 - 29 - 427
11 Benakat - 1 - 5 - 20
12 Rambang Dangku - 9 4 36 - 95
13 Talang Ubi 1 10 - 21 43 502
14 Tanah Abang 1 - 5 - 123 -
15 Penukal Utara - - - - - -
16 Gelumbang 1 6 8 25 101 329
17 Lembak 1 2 3 7 64 93
18 Sungai Rotan - - - - - -
19 Muara Belida - - - - - -
20 Kelekar - - - - - -
21 Penukal 1 1 6 7 77 82
22 Abab - - - - - -
  2012 11 125 55 450 739 5 182
Tahun 2011 11 117 50 531 652 5 554
  2010 10 100 36 400 617 3 927
  2009 6 83 39 368 294 3 872
                 

Jumlah Sekolah Guru dan Murid Sekolah Dasar
      Sekolah Guru Murid
    Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 SDL 18 - 183 - 1 986 -
2 SDU 14 - 119 - 2 213 -
3 SDT 12 - 133 - 1 398 -
4 Tanjung Agung 28 - 305 - 5 070 -
5 Rambang 18 - 187 - 3 761 -
6 Lubai 31 - 359 - 8 035 -
7 Lawang Kidul 29 4 408 28 7 072 797
8 Muara Enim 32 2 339 16 5 648 175
9 Ujan Mas 12 2 268 17 4 471 471
10 Gunung Megang 37 - 379 - 7 724 -
11 Benakat 7 - 62 - 1 529 -
12 Rambang Dangku 37 1 415 25 6 690 724
13 Talang Ubi 38 3 334 43 9 289 1 030
14 Tanah Abang 18 - 196 - 4 191 -
15 Penukal Utara 12 1 105 23 2 739 760
16 Gelumbang 27 1 337 13 6 391 349
17 Lembak 21 - 199 - 3 148 -
18 Sungai Rotan 21 - 170 - 3 405 -
19 Muara Belida 6 - 34 - 585 -
20 Kelekar 6 - 52 - 853 -
21 Penukal 14 - 185 - 4 922 -
22 Abab 11 1 124 7 3 127 206
  2012 449 15 4 893 172 94 247 4 512
Tahun 2011 446 16 5 697 174 93 942 4 436
  2010 446 15 3 565 168 93 947 3 960
  2009 436 14 3 906 178 90 455 3 788
                 
                 
Sekolah Menegah Pertama
           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Sekolah Menengah Atas
           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
Sekolah Menengah Kejuruan
           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
 
                 
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
             
                 
             
                 
                 
                 
 
           
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
           
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
 
           
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
  • Pengunjung (202537 Kunjungan)
  • Hits (202537 Kunjungan)
  • Hari Ini (56 Kunjungan)
  • Kemarin (257 Kunjungan)

Apakah website ini bersifat informatif?